• header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg
  • header4.jpg
  • header5.jpg
  • header6.jpg

Turniere 2017  
     
     
07.01.2016 Bezirks-MS  5.Platz     5M 4 Pkt.   0,568   79:139
08:00 Ternitz Kunsteis  Posch E., Casny V., Strobl R.., Bilek F., Schwarz Chr.
     
21.01.2017 SG Pottschach  6.Platz 11M   9Pkt
08:00 Ternitz Kunsteis  Posch E., Casny V., Schwarz M., Bilek F., Schwarz Chr.
     
11.03.2017 Hintenburg  6.Platz 7M 2Pkt   0,690 69:100
16:30 Duo Turnier  Schwarz M., Posch E.
     
01.04.2017 Schmiedsdorf/ Küb  14.Platz   15M 0 Pkt   0,174 61:351
07:30 Pokalturnier  Posch E., Aigner G., Casny V., Barwik R.,
     
03.04.2017 Wimpassing  2.Platz 4M 6Pkt.1,095 92:84
18:30 Schwarzatalcup  Posch E., Casny V., Strobl R., Aigner G., Barwik R., Huterer F.
     
10.04.2017 Neunkirchen EK  1.Platz 4M 10 Pkt. 1,730 109:63
18:30 Schwarzatalcup   Posch E., Strobl R., Barwik R., Aigner G., Schwarz C,
     
24.04.2017 Grafenbach   2.Platz 4M 7Pkt 1,440   108:75
18:30 Schwarzatalcup  Posch E., Casny V., Lab J., Barwik R., Huterer F., Schwarz Chr,
     
05.05.2017 Neunkirchner EK   4.Platz 5M 6Pkt   0,421 72 : 171
18:00 Pokalturnier   Aigner M + G., Barwik R., Posch E.
     
06.05.2017 Wörth   9.Platz 9M 4Pkt 0,693 97 : 140
08:00 Pokalturnier   Posch E., Schnittchen M., Ebner F., Barwik R.,
     
08.05.2017 Puchberg   2.Platz 4M 8Pkt   1,304 90 :69
18:30 Schwarzatalcup   Casny V., Strobl R., Posch E., Barwik R., Huterer F.
     
11.05.2017 Köttlach   8.Platz 9M 3 Pkt 0,597 80 : 134
18:30 DUO   Posch E., Schwarz Chr.
     
13.05.2017 1.Pottschacher  5.Platz 9M   10Pkt   0,739 105 : 142
08:00 Pokalturnier   Barwik R., Casny V., Schnittchen M., Schwarz M. + Ch.

Suche